Ploché střechy


Základní informace a použití PUR pěny:

Stříkaná polyuretanová pěna (PUR pěna) vytváří kompaktní vzduchotěsnou vrstvu beze spár.  Jedná se o dvousložkový materiál tvořený složkou A – Izopianol a složkou B – Purocyn. Vyplní a zaizoluje i těžce dostupná místa. Zároveň Vás chrání před vnější hlukem a zabraňuji nežádoucímu průniku nebo úniku vzduchu a tvorbě plísní. Je antialergická, zdravotně nezávadná. Po celou domu životnosti stavby zůstanou pěny pružné, objemově stálé a díky tomu nezmění své izolační vlastnosti.

PUR pěny dělíme na:

  •  měkké ( mají otevřenou buněčnou strukturu) – použití v interiéru
  •  tvrdé (mají uzavřenou buněčnou strukturu) – použití v interiéru a exteriéru
  •  extra tvrdé( mají uzavřenou buněčnou strukturu) – použití pro ploché střechy

Aplikace probíhá přímo na místě stavby. Stroj GRACO H25 smíchá při teplotě 50 – 60 °C obě složky pěny. Vyhřívanými hadicemi je pod vysokým tlakem dopraví ke stříkací pistoli, kde se těsně před aplikací obě složky smísí. Dojde k chemické reakci, kdy během tří vteřin začne pěna expandovat.  Měkká pěna zvětší svůj objem až 150x. Tvrdé PUR pěny zvětší svůj objem zhruba 40x, aplikují se tedy ve více nástřicích, až na požadovanou tloušťku.

 

Pro izolovaní ploché střechy se používá tvrdá pěna Hard green 55.

Tato pěna je s uzavřenou strukturou buněk, obsahuje miliony mikrobuněk a díky tomu má téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti měkké pěně. Je extrémně tvrdá, pevná a pochozí již několik minut po nástřiku.
Pěna plní funkci hydroizolace (extrémně odolná vůči vodě a vlhkosti), není tedy potřeba použít parozábranu nebo difuzní folii.

Oproti jiným způsobům zateplení (vata, polystyrén) má stříkané zateplení extra tvrdou PUR pěnou tyto výhody: 3 x rychlejší aplikace, při stejné tlouštce 3x lepší izolační vlastnosti, nízká hmotnost, monolitický bezespojový plášt dokonale zaizoluje celou Vaší střechu.

Zateplení ploché střechy vyžaduje technickou zdatnost a zvýšenou pozornost při aplikaci.

Způsob aplikace: Před nástřikem se provede kontrola původního střešního pláště, zkontroluje se vlhkost. Pokud je vše v pořádku, střecha se vyčistí od mechu, prachu či jiných nečistot. Poté se provede nástřik pěnou z horizontální ( boky atiky, komínů či světlíků) na vertikální plochu. Poté se pěna natře UV nátěrem a střecha se může na závěr překryt okrasnými kameny (šterk). Toto překrytí se použije v případě, že potřebujeme zatížit lehkou střechu před silnými větry.

Výhoda: Nízká hmotnost, rychlá aplikace, vysoká pevnost a výborné hydroizolační vlastnosti, kopíruje spádové vrstvy, lze použít i na dobrou stávající krytinu.

                                         zpusob_aplikace
Náš certifikovaný specialista Vám přesně zaměří Vaší stavbu, doporučí nejvhodnější provedení prací a přepočítá cenovou nabídku – ZDARMA !